LITTLEBIG  Military SH(GRAY)
LITTLEBIG  Military SH(GRAY)
LITTLEBIG  Military SH(GRAY)
LITTLEBIG  Military SH(GRAY)
LITTLEBIG  Military SH(GRAY)
LITTLEBIG  Military SH(GRAY)
LITTLEBIG  Military SH(GRAY)
LITTLEBIG  Military SH(GRAY)
LITTLEBIG  Military SH(GRAY)
$232.00

LITTLEBIG Military SH(GRAY)

분위기는 기본 컬러 셔츠와 비슷하지만, 이쪽은 밀리터리 타입의 셔츠.

포켓 플랩 웨이브 한 같은 디자인으로되어 있으며, 특징적입니다.

샤리 느낌의 원단으로 질감도 재미 있고 추천 한 벌입니다.


COLOR : ROSE or GRAY


SIZE : 1
총길이 : 74cm
어깨 : 50cm
품 : 62cm
소매 길이 : 59cm

SIZE : 2
총길이 : 76cm
어깨 : 51cm
품 : 63cm
소매 길이 : 61cm

SIZE : 3
총길이 : 78cm
어깨 : 52cm
품 : 64cm
소매 길이 : 62cm


착용 직원 : 177cm 53kg (BLACK.ROSE 크기 2 착용)


MATERIAL :면 62 % 폴리 에스텔 38 %