【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)
【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)
【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)
【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)
【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)
【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)
【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)
【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)
【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)
【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)
【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)
【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)
【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)
【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)
【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)
¥23,760

¥29,700

【20%OFF】SHINYAKOZUKA ABSTRACT POLO(LIME)

신축성있는 소재로 착용감이 좋은 터틀넥 니트.

균일 감이있는 색상이 눈길을 끄는 있습니다.

내부로의 범용성은 발군으로, 옷장에 한벌 있다고 입고 돌아 편리한 상품입니다.


COLOR : LIME


SIZE : L
총길이 : 70cm
어깨 : 62cm
품 : 58cm
소매 길이 : 63cm


착용 직원 : 175cm 62kg (사이즈 L 착용)


MATERIAL : RAYON 92 % POLYESTER 8 %