SHINYAKOZUKA  AS 70'S WAS(ECRU)
SHINYAKOZUKA  AS 70'S WAS(ECRU)
SHINYAKOZUKA  AS 70'S WAS(ECRU)
SHINYAKOZUKA  AS 70'S WAS(ECRU)
SHINYAKOZUKA  AS 70'S WAS(ECRU)
SHINYAKOZUKA  AS 70'S WAS(ECRU)
SHINYAKOZUKA  AS 70'S WAS(ECRU)
SHINYAKOZUKA  AS 70'S WAS(ECRU)
SHINYAKOZUKA  AS 70'S WAS(ECRU)
SHINYAKOZUKA  AS 70'S WAS(ECRU)
$150.00

SHINYAKOZUKA AS 70'S WAS(ECRU)

밑단이 플레어 와이드 데님 팬츠.

갈아 는다마다 나오는 맛을 즐기면서 말 오랫동안 착용 주셨으면 한 책입니다.

후면에 배치 된 끈의 디자인도 매력적인 상품입니다.


COLOR : ECRU


SIZE : S
허리 : 84cm
총 길이 : 102cm
밑위 : 37cm
허벅지 : 70cm
허벅지 : 31cm
밑단 너비 : 36cm

SIZE : M
허리 : 87cm
총 길이 : 105cm
밑위 : 36cm
허벅지 : 71cm
허벅지 : 31cm
밑단 너비 : 37cm


MATERIAL :면 100 %