SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)
$266.00

SHINYAKOZUKA TAPERED BAGGY(WHITE)

굵은 줄무늬가 멋진 테이퍼 드 실루엣의 팬츠.

가벼운 소재감으로 편한 기분 좋은 한 책입니다.

아름다운 실루엣으로 추천 아이템이되고 있습니다.


COLOR : WHITE


SIZE : S
허리 : 78cm
총 길이 : 100cm
밑위 : 43cm
허벅지 : 63cm
허벅지 : 37cm
밑단 너비 : 21cm

SIZE : M
허리 : 82cm
총 길이 : 102cm
밑위 : 44cm
허벅지 : 64cm
허벅지 : 38cm
밑단 너비 : 22cm

 

착용 직원 : 177cm 53kg (사이즈 S 착용)MATERIAL :면 51 % 폴리 에스텔 49 %