LITTLEBIG  Racoon Scarf
LITTLEBIG  Racoon Scarf
LITTLEBIG  Racoon Scarf
LITTLEBIG  Racoon Scarf
LITTLEBIG  Racoon Scarf
LITTLEBIG  Racoon Scarf
LITTLEBIG  Racoon Scarf
LITTLEBIG  Racoon Scarf
¥55,000

LITTLEBIG Racoon Scarf

一个大型的消声器,总长度为240厘米,条纹部分。

这是一个很好的项目,带有柔软柔软的触感,略微织物。

↓详来自此博客的详细信息↓

浣熊围巾


颜色:布朗


不限大小
总长度:240厘米(包括条纹)
宽度:70厘米


材质:100%浣熊