BRU NA BOINNE  トルネードリング
BRU NA BOINNE  トルネードリング
BRU NA BOINNE  トルネードリング
BRU NA BOINNE  トルネードリング
BRU NA BOINNE  トルネードリング
¥9,900

BRU NA BOINNE トルネードリング

銀戒指以布魯納巴丹的扭曲設計為特徵。

您可以使用UniSex使用它。

7和9可用作男性的小戒指。

這是你想要求很長一段時間的觀點。


尺寸:7或9


材料:銀色