MASU RIBBON WIDE TROUSERS(PINK BEIGE)
MASU RIBBON WIDE TROUSERS(PINK BEIGE)
MASU RIBBON WIDE TROUSERS(PINK BEIGE)
MASU RIBBON WIDE TROUSERS(PINK BEIGE)
MASU RIBBON WIDE TROUSERS(PINK BEIGE)
MASU RIBBON WIDE TROUSERS(PINK BEIGE)
MASU RIBBON WIDE TROUSERS(PINK BEIGE)
MASU RIBBON WIDE TROUSERS(PINK BEIGE)
MASU RIBBON WIDE TROUSERS(PINK BEIGE)
MASU RIBBON WIDE TROUSERS(PINK BEIGE)
MASU RIBBON WIDE TROUSERS(PINK BEIGE)
MASU RIBBON WIDE TROUSERS(PINK BEIGE)
¥28,600

MASU RIBBON WIDE TROUSERS(PINK BEIGE)

使用閃亮的緞面褲子。

通過使用厚的針腳將其掉入像牛仔褲這樣的乳製品印象,以調整最小的設計以使用側面帶調節。

能力可以隨便騎自行車1書。

 

顏色:粉紅色的米色


尺寸:44
西:82厘米
一般長度:110厘米
克拉特:44厘米
襠:73厘米
Chigh寬度(ワ):37厘米
下擺寬度:32厘米

尺寸:46
西:86厘米
一般長度:112厘米
克拉特:45厘米
襠:74厘米
Chigh寬度(ワ):38厘米
下擺寬度:33厘米

 

佩戴工作人員:177厘米53kg(尺寸44磨損)


材質:拉蒙52%棉48%