YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)
YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)
YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)
YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)
YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)
YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)
YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)
YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)
YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)
YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)
YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)
YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)
YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)
YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)
YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)
¥33,000

YUKI HASHIMOTO ARTICLE NO./YUKI HASHIMOTO CANVAS SHOES(WHITE)

COLOR:WHITE

 

サイズ:40(約25cm) or 41(約26cm) or 42(約27cm) or 43(約28cm)


MATERIAL:[UPPER] COTTON [SOLE] RUEBER